Portfolio > Ode to O'Keeffe - Iris Origami Paintings

Polka Dot Iris, Oil on Canvas, 60"x 60"

Polka Dot Iris
Polka Dot Iris
Oil on Canvas
60" x 60"
2011