Portfolio > Ode to O'Keeffe - Iris Origami Paintings

Polka Dot Iris IV, Oil on Canvas, 60"x 60"

Polka Dot Iris IV
Polka Dot Iris IV
Oil on Canvas
60" x 60"
2017