Portfolio > Ode to O'Keeffe - Iris Origami Paintings

White Iris Bouquet, Oil on Canvas, 60"x 60"

White Iris Bouquet
White Iris Bouquet
Oil on Canvas
60" x 60"
2014